Olszówka. XI Gminny Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży (Foto)

Olszówka. XI Gminny Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży (Foto)

„Kolędujmy Jezusowi” – to hasło tegorocznego XI Przeglądu Kolędniczego Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna, który odbył się 3 stycznia 2013 r. w remizie OSP w Olszówce.

Tradycje kolędnicze związane z okresem Bożego Narodzenia zaprezentowało 10 grup z terenu całej Gminy Mszana Dolna oraz jedna grupa z Zakopanego.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Mszana Dolna z Wójtem Bolesławem Żabą, Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce z dyrektor Bogusławą Pajdzik, OSP w Olszówce z prezesem Wojciechem Gilem, Rada Sołecka wsi Olszówka z sołtysem Andrzejem Gackowcem oraz Rada Rodziców z Przewodniczącą Beatą Wacławik.

Występy prezentowanych grup oceniało profesjonalne jury w składzie: Pani Marta Smólczyńska – etnolog z MCK Sokół, Pan Benedykt Kafel – etnograf z MCK Sokół oraz Pan Piotr Lulek – regionalista.

Grupy prezentowały wysoki poziom artystyczny przygotowanych programów oraz bogaty repertuar tradycyjnych kolęd i pastorałek.

Jury przyznało:

  • w kategorii grup dziecięcych (szkoły podstawowe):

– dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 200 złotych dla grupy kolędniczej z Łostówki (Z gwiazdą) oraz grupy kolędniczej z Olszówki (Herody)

– dwa równorzędne II miejsca i dyplomy dla grupy kolędniczej z Lubomierza Nr 2 (Herody) oraz grupy kolędniczej z Mszany Górnej Nr 2 (Herody)

– dwa równorzędne III miejsca i dyplomy dla grupy kolędniczej z Mszany Górnej Nr 1 (Z gwiazdą) oraz grupy kolędniczej z Lubomierza Nr 1 (Z turoniem)

– wyróżnienie w postaci dyplomu dla grupy kolędniczej z Glisnego (Z turoniem).

  • w kategorii grup młodzieżowych (gimnazja):

– trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 200 złotych dla grupy kolędniczej z Raby Niżnej (Herody), grupy kolędniczej z Kasinki Małej (Z turoniem) oraz grupy kolędniczej z Kasiny Wielkiej (Z gwiazdą).

 

Na XIV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Kasinie Wielkiej „Zagrojcie ta turoniowi” zakwalifikowano wszystkie grupy, które otrzymały pierwsze i drugie miejsca w kategorii grup dziecięcych oraz pierwsze miejsca w kategorii młodzieżowej.

Wszystkie grupy zostały zakwalifikowane pod warunkiem uwzględnienia uwag komisji artystycznej.

Na ogólnopolskie spotkania grup kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” została zakwalifikowana grupa „ Z sopką” zespołu Zornica z Zakopanego.

Nagrody zwycięzcom wręczył w imieniu Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby jego Zastępca – Pan Tadeusz Klimek oraz Pan Jan Chorągwicki – Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna.

Członkowie Jury oraz zaproszeni goście podkreślili, że organizowanie corocznego konkursu jest niezmiernie ważne ze względu na podtrzymywanie tradycji kolędniczych Zagórzan.  Podziękowali również organizatorom za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie przeglądu.

Doskonałą atmosferę przeglądu zapewnili wspaniali prowadzący: Pani Urszula Góralik oraz dwie uczennice ZSiP w Olszówce – Justyna Kraus i Monika Potaczek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych życzliwych sponsorów, a byli nimi:

Zakład Masarski Gacek, FH Walentyna Jamróz oraz Jan i Maria Malec.

Szczególne ukłony kierujemy do Rady Rodziców na czele z Panią Beatą Wacławik.

Zobacz również