Dni Limanowej z "wilkami"

Dni Limanowej z "wilkami"

Tegoroczną gwiazdą Dni Limanowej będzie zespół Wilki. widownia będzie się równiez mogła bawić przy muzyce granej przez zespoły THE BEATLES REVIVAL, PAINDRIVE i kapelę Roy.

Oprócz tego odbędzie się IV Limanowski Talent Show, Małopolski Piknik Europejski, akcja turystyczna Odkryj Beskid Wyspowy – Miejska Góra 2013 oraz promocja działalności Stowarzyszenia Młodych i Kreatywnych.

Dni Limanowej to święto miasta i jego mieszkańców. Jest to okazja  do wspaniałej zabawy. W roku bieżącym świętować będziemy Dni Limanowej 16, 17 i 18 sierpnia. Już trwają przygotowania do organizacji imprezy.

ZAPYTANIE O CENĘ – OBSŁUGA TECHNICZNA

Na podstawie art. 69 Ustawy a dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 579 z późniejszymi zmianami) Limanowski Dom Kultury kieruje zapytanie o cenę  na realizację obsługi technicznej „Dni Limanowej – 2013”  w dniach 16 ,17, 18.08.2013 r. w zakresie:
– sprzęt i obsługa nagłośnienia
– sprzęt i obsługa oświetlenia
– ustawienie i obsługa własnej sceny o wymiarach co najmniej 10 x 10 m

W programie tegorocznych „Dni Limanowej” przewidziany jest m.in.
– w dn. 16.08.2013 – program w wykonaniu „Stowarzyszenia Młodych i Kreatywnych” ( pokazy tańca, koncerty kapel rockowych)
– w dn. 17.08.2013 – zespół  „Wilki”
– w dn. 18.08.2013 – zespół „ The Beatles Revival”

Ridery techniczne zespołów (dotyczy dźwięku i światła):

zespół  „Wilki”
rider techniczny – dźwięk
rider techniczny – światło

 zespół „ The Beatles Revival”
rider techniczny

Limanowski Dom Kultury zabezpieczy dostawę energii elektrycznej do urządzeń podczas realizacji koncertów „Dni Limanowej”

Oferty należy składać do dnia 15 marca 2013 roku do godz. 15.00 na adres:
Limanowski Dom Kultury, Ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa ( z dopiskiem: „Dni Limanowej” – realizacja obsługi technicznej)
lub e-mailem: biuro@ldk.limanowa.pl

Oferta powinna zawierać
1. Nazwę oferenta i adres siedziby
2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta
3. Datę sporządzenia.
4. Wartość oferty (brutto) tj. proponowana kwota za usługę świadczoną przez oferenta na rzecz organizatora.
5. Własnoręczny podpis.
6. Co najmniej dwie opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi instytucjami.

ZAPYTANIE O CENĘ – OBSŁUGA GASTRONOMICZNA

Na podstawie art. 69 Ustawy a dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz.579 z późniejszymi zmianami) Limanowski Dom Kultury kieruje zapytanie o cenę  na obsługę gastronomiczną podczas „Dni Limanowej – 2013”  w dniach 15-18.08.2013 r.

Obsługa powinna obejmować:
* stoiska gastronomiczne z różnorodnym asortymentem
* 4 stanowiska z piwem i napojami chłodzącymi (zgodnie z Ustawą z dn.26.10.1082 Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz.473 o „Wychowaniu w trzeźwości)
* ok. 800 miejsc konsumpcyjnych (plenerowych) ławy, stoły, parasole

Z obsługi gastronomicznej wyłączone zostają: słodycze (w tym lody), gofry, pop corn, wata cukrowa.
Ponadto: urządzenia sprawnościowe typu „bokser” itp. (to wszystko co zwyczajowo znajduje się w ofercie wesołego miasteczka)

Zabezpieczenie w energie elektryczną przy realizacji usług gastronomicznych należy do firmy realizującej te usługę.

Tegoroczne „Gwiazdy” DNI LIMANOWEJ to zespoły:
„Wilki” – 17.08.2013
„The Beatles Revival” – 18.08.2013

Pisemne oferty należy składać do dnia 15 marca 2013 roku do godz. 15.00 na adres:
Limanowski Dom Kultury, Ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa (z dopiskiem: „Dni Limanowej” –gastronomia)
lub e-mailem: biuro@ldk.limanowa.pl

Oferta powinna zawierać
1. Nazwę oferenta i adres siedziby, NIP
2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta oraz proponowaną cenę brutto za 1 dzień
3. Datę sporządzenia
4. Własnoręczny podpis
5. Co najmniej 2 opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi Instytucjami

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaproponowana stawka

ZAPYTANIE O CENĘ – WESOŁE MIASTECZKO

Na podstawie art. 69 Ustawy a dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Limanowski Dom Kultury kieruje zapytanie o cenę  na dzierżawę w dniach 15 – 19.08.2012 r. terenu pod ustawienie urządzeń rekreacyjnych Wesołego Miasteczka.

Blok imprez „Dni Limanowej” odbywać się będzie w dniach 15-18 sierpnia 2013 r.
Przedmiotem dzierżawy jest teren położony obok miejsca realizacji imprezy (tereny rekreacyjne wokół Limanowskiego Domu Kultury ul. B. Czecha 4) część działki nr 356/2 o powierzchni ok. 600 m2 z przeznaczeniem na działalność rozrywkową– wesołe miasteczko.


Pisemne oferty wraz z proponowaną stawką za wynajem oraz wykazem urządzeń Wesołego Miasteczka i terminem /ilość dni/ należy składać do dnia 15 marca 2013 roku do godz. 15.00 na adres:
Limanowski Dom Kultury, Ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa ( z dopiskiem: „Dni Limanowej” –Wesołe Miasteczko)
lub e-mailem: biuro@ldk.limanowa.pl

Limanowski Dom Kultury nie zapewnia dostawy energii elektrycznej potrzebnej do uruchomienia urządzeń Wesołego Miasteczka. W załączeniu mapka sytuacyjna terenu pod urządzenia rekreacyjne.

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę oferenta i adres siedziby.
2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
3. Datę sporządzenia.
4. Opis i wykaz urządzeń Wesołego Miasteczka, które zostaną umieszczone na placu obok Domu Kultury w czasie trwania imprezy (folder lub zdjęcia urządzeń)
5. Wartość oferty (brutto),tj. proponowana stawka za 1 dzień, którą oferent jest w stanie zapłacić organizatorowi za udostępnienie placu pod urządzenia wesołego miasteczka.
6. Własnoręczny podpis.
7. Co najmniej dwie opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi instytucjami.

Źródło:miasto.limanowa.pl

Zobacz również