Festiwal zawodów pod patronatem TV28

Festiwal zawodów pod patronatem TV28

Pięć szkół ponadgimnazjalnych z powiatu limanowskiego bierze udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego odbioru wizerunku tej sfery edukacji. Realizatorem projektu w powiecie limanowskim jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej.

W realizacji projektu bierze udział pięć szkół z terenu powiatu limanowskiego (Zespół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej, Zespół Szkół nr 1 z Limanowej, Zespół Szkół ze Szczyrzyca, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Mszany Dolnej, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych z Mszany Dolnej).

Uczniowie szkół biorących udział w projekcie uczestniczą w dodatkowych zajęciach zawodowych, specjalistycznych kursach, a także w stażach – wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy. W ramach wsparcia kompetencji kluczowych organizowane są rozszerzające zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, matematyki, fizyki, przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego. Jednym z priorytetowych elementów projektu była możliwość doposażenia szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techniczno – dydaktyczny oraz specjalistyczne pracowanie do kształcenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu w bieżącym roku Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje Festiwal Zawodów, podczas którego szkoły biorące udział w projekcie zaprezentują nauczane branże. Impreza ta ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego w powiecie limanowskim oraz upowszechnianie wśród gimnazjalistów wiedzy zawodoznawczej. Festiwal Zawodów skierowany jest  do uczniów III klas gimnazjum i ich rodziców. Podczas imprezy uczniowie wraz z rodzicami  będą mieli możliwość  nieodpłatnego skorzystania  z porad doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej.

Festiwal Zawodów odbywał się będzie:

11 marca 2013 roku od godz. 9:00 – 14:00 w budynku Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących przy ulicy Zygmunta Augusta 8 w Limanowej
22 marca 2013 roku od godziny 9:00 – 14:00 w budynku Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych przy ulicy Starowiejskiej 4  w Mszanie Dolnej

Wszystkie szkoły gimnazjalne, które chcą wziąć udział w Festiwalu Zawodów prosimy o rejestrację telefoniczną od 18 do 28 lutego 2013 roku w godzinach
od 8 do 14:30. Podczas rejestracji prosimy o wskazaniem godziny przyjazdu.

Rejestracji można dokonać pod numerami:

– ZSTiO w Limanowej  (18)3372602

– ZSTI w Mszanie Dolnej (18 )3310198


Podczas Festiwalu Zawodów w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Limanowej organizowany będzie konkurs ogólnej wiedzy na temat zawodów. Prosimy o wytypowanie 3- osobowych zespołów z każdej szkoły. Każdy zespół będzie rozwiązywał test wyboru podczas pobytu na Festiwalu Zawodów w ZSTiO w Limanowej. O wynikach szkoły poinformowane zostaną telefonicznie, a wręczenie nagród odbędzie się w innym terminie, o którym również Państwa  poinformujemy.  Zespoły należy zgłaszać przy rejestracji szkoły na Festiwal Zawodów.

Zobacz również