Limanowscy policjanci odchodzą na emeryturę

Limanowscy policjanci odchodzą na emeryturę

Koleżanki i koledzy, a także samorządowcy pożegnali odchodzącego na emeryturę inspektora Wojciecha Wójcika. Wraz z nim pracę w policji zakończyli asp. sztab. Wiesław Pociecha, a także asp. sztab. Stanisław Pałka.

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej młodszy inspektor Wojciech Wójcik ukończył zawodowe studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, jest również absolwentem Akademii Świętokrzyskiej. Pracę w Policji rozpoczął w 1981 r. początkowo w warszawskiej jednostce antyterrorystycznej.

W kolejnych latach pełnił służbę w specjalistycznej jednostce Policji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków – Balice, a następnie w pionie kryminalnym Komendy Rejonowej Policji Kraków – Południe. W latach 1996-2006 był zastępcą Komendanta Komisariatu Lotniczego Policji w Krakowie. Od 2006 r. do chwili powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta KPP w Limanowej w 2011, realizował czynności kontrolno-nadzorcze służb prewencji w garnizonie małopolskim.

Komendant Powiatowej Policji w Limanowej podziękował swoim podwładnym za pracę w policji.

W związku z zakończeniem pracy funkcjonariuszów policji w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, serdeczne podziękowania za owocną współpracę mającą na celu – dobro i bezpieczeństwo mieszkańców całego Powiatu Limanowskiego, a także życzenia dobrego zdrowia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia składali; Starosta Limanowski Jan Puchała, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej mł. bryg. Janusz Kurzeja, Z-ca Komendanta KPP w Limanowej Tadeusz Stachak, a także przedstawiciele samorządów lokalnych Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda , Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan, a także licznie przybyli współpracownicy.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Był wielokrotnie nagradzanym funkcjonariuszem m.in. w 2001 roku Prezydent RP odznaczył go Brązowym Krzyżem Zasługi.

Zobacz również