Marian Wójtowicz vs Grzegorz Biedroń

Marian Wójtowicz vs Grzegorz Biedroń

Do współtworzenia naszego serwisu zaprosiliśmy znanych i cenionych mieszkańców naszego regionu. Grzegorz Biedroń i Marian Wójtowicz co tydzień będą w naszym serwisie prezentować swoje poglądy na wybrany przez siebie temat.

Obaj panowie bardzo chętnie przyjęli propozycje pisania przez siebie felietonów, które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Grzegorz Biedroń jest obecnie Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Marian Wójtowicz jest obecnie radnym Powiatu Limanowskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. W przeszłości był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zobacz również