Radni gminy… "legalizują dziadostwo"?

Radni gminy… "legalizują dziadostwo"?

(…)Sformułowania używane przez Pana Kazimierza Niżnika godzą w dobre imię naszych rodzin i nas samych, narażają na utratę zaufania i poniżają nas w oczach opinii publicznej(…). To fragment oświadczenia jakie zostało przyjęte przez radnych gminy Mszana Dolna na ostatniej sesji.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w nagraniu.

Treść oświadczenia radnych gminy Mszana dolna.

Stanowczo i zdecydowanie sprzeciwiamy się; pomówieniom, oszczerstwom, obelgom, nieprawdziwym zarzutom i informacjom formułowanym i rozpowszechnianym przez Pana Kazimierza Niżnika pod adresem Rady Gminy Mszana Dolna, jak i przeciwko poszczególnym radnym z imienia i nazwiska, co stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki osób publicznych i wolności wyrażania poglądów.

Sformułowania używane przez Pana Kazimierza Niżnika godzą w dobre imię naszych rodzin i nas samych, narażają na utratę zaufania i poniżają nas w oczach opinii publicznej.
Każdy z nas poddaje się ocenie wyborców raz na cztery lata i stara się mandat Radnego sprawować jak najlepiej.
Protestujemy także przeciwko pomówieniom i innym kategorycznym zarzutom formułowanym przez Pana Kazimierza Niżnika pod adresem urzędników Urzędu Gminy, Wójtów poprzedniej i obecnej kadencji, konstytucyjnym organom Państwa Polskiego w tym; Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera Rządu, Sądom i Prokuraturze różnych instancji, Policji, a także duchownym z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem na czele.

Jan Chorągwicki
Przewodniczący Rady Gminy

Zobacz również