Świdnik. Uczniowie podstawówki wzięłi udział w akcji "Odblaskowa szkoła"

Świdnik. Uczniowie podstawówki wzięłi udział w akcji "Odblaskowa szkoła"

W tym roku, już po raz drugi, świdnicka podstawówka zgłosiła swój udział do Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła.

od początku nowego roku szkolnego rozpoczęły się konkretne działania w ramach tej akcji. Ogromny rozmach tego przedsięwzięcia sprawił, że w akcję włączono także przedstawicieli policji, strażaków – ratowników z OSP w Łukowicy oraz rodziców sympatyków szkoły. Natomiast dzięki Wójt Czesławie Rzadkosz wszystkie dzieci zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe.

W trakcie trwania akcji w szkole zorganizowano m.in.: ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, turniej gier planszowych imprezy promujące bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły, odblaskową wycieczkę rowerową, a także zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań. W czasie tych zajęć uczniowie nie tylko poznawali przepisy ruchu drogowego, ale też przygotowywały spektakl o tej tematyce.

Specjalnie dla uczniów ze szkoły w Świdniku wykwalifikowani strażacy z OSP w Łukowicy przeprowadzili bardzo pożyteczne ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy oraz przyglądały się praktycznym działaniom demonstrowanym przez ratowników na fantomie. Uczniowie wykazali się wcześniej zdobytą wiedzą w tym zakresie. Strażacy zaprezentowali wszystkim wyposażenie wozu strażackiego, niezbędne do ratowania ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych.        

Z kolei w czasie tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców w Nowym Sączu, dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę o pierwszej pomocy, pod okiem zawodowych ratowników medycznych. Uczniowie brali również udział w niekonwencjonalnym warsztacie, dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w symulacji wypadku samochodowego. Wrażenia z tych pokazów były niesamowite i z pewnością na długo pozostaną w pamięci dzieci. A wszystko po to, by miały świadomość jak ważne w ich życiu są odblaski.

Zobacz również