Kultura ludowa Górali Zagórzańskich. Promocja książki

Kultura ludowa Górali Zagórzańskich. Promocja książki

W Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej odbyła się promocja książki Kultura ludowa Górali Zagórzańskich. Praca napisana pod redakcją Urszuli Janickiej-Krzywdy stanowi 23. tom Biblioteki Górskiej, wydawanej przez COTG PTTK w Krakowie.

Współautorki pracy Dorota Majerczyk i Katarzyna Ceklarz podkreślały, że Zagórzanie jako grupa etnograficzna, byli do tej pory mało znani. Jest to pierwsza publikacja naukowa obejmująca całościowo kulturalny dorobek Zagórzan w kontekście warunków historyczno – geograficznych. Poszczególne artykuły poświęcone zostały sztuce, architekturze, rzemiosłu, muzyce i tańcowi, a także życiu codziennemu, organizacji pracy na roli, tradycyjnym strojom, żywieniu i medycynie. Dorota Majerczyk zebrała informacje o szeroko pojętej obrzędowości rodzinnej i dorocznej. Istotną część pracy stanowią rozdziały na temat demonologii i czarów, które jeszcze w XX w. odgrywały niemałą rolę w życiu mieszkańców Zagórza. Etnografów interesuje przede wszystkim postać najbardziej znanego zagórzańskiego czarownika – Bulandy.

Monografia powstała dzięki życzliwości Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej oraz Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, które udostępniły cenne materiały źródłowe. Autorzy korzystali przede wszystkim z badań i opracowań Sebastiana Flizaka oraz Piotra Kaleciaka.

Podczas spotkania gościnnie wystąpili członkowie zespołu regionalnego Kasinianie – Zagórzanie.

 Tekst: Monika Antosz-Grodzicka

 

Zobacz również