Mszana Dolna. Miasto nie zaciągnie kredytu

Mszana Dolna. Miasto nie zaciągnie kredytu

ARiMR w Warszawie 30 grudnia dokonała przelewu 1 mln. zł na rzecz miasta Mszana Dolna, a zatem nie będzie konieczności zaciągania kredytu – taką uchwałę podjęła 13 grudnia Rada Miasta.

Taką informacją jest ucieszony Tadeusz Filipiak, Burmistrz Mszany Dolnej. – Przypomnę tylko, że 1mln zł to kwota dofinansowania przyznana nam przez PROW na realizację zadania pod nazwą Mój Rynek. Była realna groźba, że przed końcem roku agencja nie dokona przekazania należnej nam sumy, stąd konieczność kredytu – udało się, nasze zabiegi w Warszawie się powiodły i w trakcie obrad dzisiejszej, ostatniej w roku sesji, otrzymałem potwierdzenie z Warszawy o przelewie na konto UM pełnej kwoty dotacji, czyli 1 mln. zł.

Zobacz również