Kasinianie-Zagórzanie zaskoczyli widzów w Zielonkach (FOTO)

Kasinianie-Zagórzanie zaskoczyli widzów w Zielonkach (FOTO)

Przyjęli zaproszenie Katarzyny Żak z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach i wystąpili. Zespół regionalny „Kasinianie –Zagórzanie” wziął udział w tamtejszym Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych.

Widzowie mieli okazję, oprócz znanych sobie tradycji  charakterystycznych dla  podkrakowskich miejscowości, obejrzeć zagórzańską kolędę z Turoniem i  Gwiazdą. 

Impreza nie miała charakteru konkursowego. Występ przyjęto bardzo serdecznie i oklaskiwano go gromkimi  brawami. Na zakończenie całej imprezy  kapela zespołu „Kasinianie – Zagórzanie” pożegnała    sympatyczną publiczność wiązanką naszych melodii zagórzańskich.  Całe spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze  i  z obietnicami  dalszej   współpracy opowiada Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Kasina Wielka, Andrzej Ciężadlik.

Na XIV Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych w Zielonkach, oprócz grupy z Kasiny Wielkiej, wystąpiły cztery zespoły: Przyjaciele z Garliczki, Czubrowiacy z Jerzmanowic-Przegini, Bibiczanie, Jaworzoki z Turoniem. Szczęścia na Nowy Rok dzięki takiemu kolędowaniu nie zabraknie.

Tekst: Elżbieta Ciężadlik

Zobacz również