Stanowisko policji. Komendant Marek Szczepański oddał się do dyspozycji zwierzchnika

Stanowisko policji. Komendant Marek Szczepański oddał się do dyspozycji zwierzchnika

Policja dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić sprawę wypadku samochodowego z udziałem policjanta. Doszło do niego 12 stycznia w Mszanie Dolnej. Komendant KP w Mszanie Dolnej, Marek Szczepański oddał się do dyspozycji Komendanta w Limanowej.

W związku ze darzeniem drogowym, które miało miejsce w ostatnią niedzielę w Mszanie Dolnej przedstawiam stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Bezpośrednio po zdarzeniu na miejsce zostali skierowani Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej a także z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, celem wykonania czynności związanych z zabezpieczeniem śladów.

Chociaż właściciel pojazdu, mieszkaniec powiatu myślenickiego twierdził, że to on kierował pojazdem i spowodował wypadek. Policjanci cały czas zbierali dowody, celem szczegółowego i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, uznając wersję podaną przez właściciela za mało prawdopodobną. Zebrane przez Policjantów dowody wskazują, iż samochodem mógł kierować funkcjonariusz, który przebywa w szpitalu, a po zdarzeniu w jego organizmie stwierdzono obecność alkoholu.

Na podstawie tych dowodów zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a obecnie prowadzone są czynności w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej tego funkcjonariusza. Zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie niezależnie od odpowiedzialności karnej. Jedną z wymienionych w ustawie kar jest dyscyplinarne wydalenie ze służby, obligatoryjne w przypadku popełnienia czynu umyślnie, a takim jest opisane zdarzenie.

Pragniemy podkreślić, że dokładamy wszelkich starań do wyjaśnienia sprawy. Między innymi na zebranych przez Policję dowodach swoje zarzuty oparła Prokuratura.

Te same dowody będą stanowiły o odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza. Za celowe wprowadzenie w błąd organów ścigania prawdopodobnie odpowie również właściciel pojazdu

Dzisiaj Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej oddał się do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Zobacz również