Samorządowcy dostali promesy od wojewody. Zobacz ile i na jakie cele

Samorządowcy dostali promesy od wojewody. Zobacz ile i na jakie cele

Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczył samorządowcom promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie samorządy otrzymały prawie 99 mln zł z budżetu państwa.

Powiat limanowski łącznie otrzymał 4 mln 152 tyś. 200 złotych.

Wykaz gmin, które otrzymały promesy:

Dobra: 280 tyś. złotych

Remont drogi gminnej „Wątory – Szyrszenie – Flisary” nr K340024, dz.ew. 3894, 3790 w miejscowości Dobra w km 0+000 – 0+620 Intensywne opady atmosferyczne 2013

Remont drogi gminnej „Szyrszenie – Pulkówka” nr K340055, dz. ewid. 798, 933 w miejscowości Jurków w km 0+000 – 0+390 Intensywne opady atmosferyczne 2010

Remont drogi gminnej „Mrózki” nr K340078, dz. ewid. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+000 – 0+460 Intensywne opady atmosferyczne 2013

Jodłownik: 41 tyś. Złotych

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 102 w miejscowości Wilkowisko, gmina Jodłownik w km (0+580-0+600)”

Laskowa: 920 tyś. złotych

Remont drogi gminnej „Kubankówka” nr 2530057 w miejscowości Żmiąca w km 0+000 – 1+200 Intensywne opady deszczu 2010

Remont drogi gminnej „Do lasu gminnego od strony Rozdziela” nr 2530022 w miejscowości Laskowa w km 0+000 – 1+000 Intensywne opady deszczu 2010 i 2011

Remont drogi gminnej „Czechówka” nr 2530083 w miejscowości Kamionka Mała w km 0+090 – 0+380 i 0+210 – 0+450 Intensywne opady deszczu 2011

Limanowa (Miasto): 240 tyś. złotych

Remont drogi gminnej ul. Jabłonieckiej nr K 340290 w Limanowej w km 0+000-0+210 i 1+295-1+533 Intensywne opady atmosferyczne i powódź 2010 i 2011

Remont drogi gminnej ul. Łąkowej nr K 340311 w Limanowej w km 0+000-0+195 intensywne opady atmosferyczne 2011

Odbudowa drogi gminnej ul. Dębowej nr K 340275 w Limanowej w km 0+000-0+180 intensywne opady atmosferyczne 2011

Łukowica: 350 tyś. złotych

Remont drogi w msc. ROZTOKA ” k/Borzęcki, Koza, Kuzar” dz.ewid. Nr 570/1, 568/8, 566/10,580/1 w km 0+000-0+460 Intensywne opady atmosferyczne 2013

Remont drogi w msc. ŁUKOWICA „Wolica za Działem, Tadeusz Nowogórski” nr 340920K w km 0+000-0+280 Intensywne opady atmosferyczne 2013

Remont drogi w msc. PRZYSZOWA „Pod Piekłem k/Bugajski nr d 305” nr 341057K w km 0+000-0+280 Intensywne opady atmosferyczne 2013

Mszana Dolna (Gmina): 61 tyś. 200 złotych

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska na osiedlu Borki w Lubomierzu wraz z odbudową drogi gminnej i mostu w km 0+070 – 0+110

Mszana Dolna (Miasto): 340 tyś. Złotych

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew.nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi Ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą”

Niedźwiedź: 300 tyś. złotych

Remont mostu na potoku Konina dz. nr ewid.  2577/1 w ciągu drogi do osiedla Szwaje dz. ew. nr 4262 na terenie Konina i dz. ew. nr 682 na terenie Niedźwiedzia w km 1+070 intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne i powódź 2010

Tymbark: 170 tyś. Złotych

Remont drogi gminnej „Dyrlówka” nr drogi 2548191, dz. ewid 2912 w miejscowości Podłopień w km 0+300 – 0+560 intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne 2010

Remont drogi gminnej „Zarąbki – Piekiełko” nr drogi 2548342, dz. ewid. 243 w miejscowości Zawadka w km 2+200 – 2+700 intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne 2010

Powiat Limanowski: 1mln 800 tyś. Złotych

Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Podłopień w km 18+260 – 19+955 intensywne opady atmosferyczne 2013

Remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie w km 12+860 – 13+800 intensywne opady atmosferyczne 2013

 Opr.:www.malopolska.uw.gov.pl

Zobacz również