Pan Cogito w Bibliotece Publicznej w Starej Wsi

Pan Cogito w Bibliotece Publicznej w Starej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół w Starej Wsi II włączyła się w Ogólnopolską Akcję "Czytam w podróży… Herberta", która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

„W tym roku do Akcji zgłosiło się ponad 20 szkól i ponad 450 bibliotek’’- mówiła o projekcie Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. ,,Naszym celem jest nie tylko upowszechnienie twórczości Zbigniewa Herberta, ale także popularyzacja czytelnictwa w ogóle” – dodaje Prezes.

„Najnowszy raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce wskazuje, że w 2012 roku wypożyczono o 1.500.000 więcej książek niż w roku poprzedzającym. Oznacza to, że zahamowano trwający od 9 lat spadek wypożyczeń. Bardzo nas cieszy fakt, że biblioteki chętnie angażują się w akcje promujące czytelnictwo, które niewątpliwie przyczyniają się do coraz częstszego sięgania po książki. Mamy nadzieję, że rok 2014, ogłoszony Rokiem czytelnictwa, pozwoli zanotować jeszcze większe zainteresowanie literaturą” – mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

W dniu 27 marca, również w Gminnej Bibliotece w Starej Wsi odbyło się spotkanie z poezją Herberta. Młodzież przybyła do Biblioteki razem z nauczycielkami: Dorotą Sewielską, Marzeną Piórkowską oraz Marzeną Banach. W uroczystości wzięły udział także Joanna Jordan oraz Maria Trzupek. Spotkanie otworzył i gości przywitał Dyrektor – Jacenty Musiał, który przedstawił ofertę Biblioteki i główne założenia akcji. Nasza Biblioteka wraz ze wszystkimi Filiami aktywnie włącza się we wszystkie ogólnokrajowe programy, np. „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Narodowe Czytanie Sienkiewicza” czy Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”. Następnie bibliotekarka – Lidia Piegza zaznajomiła przybyłych z księgozbiorem Biblioteki oraz jej działalnością statutową i kulturalną. Potem nastąpiła główna część spotkania, urozmaicona prezentacją multimedialną, przygotowaną przez gimnazjalistów wraz z nauczycielkami. Młodzież przybliżyła życiorys Zbigniewa Herberta oraz jego twórczość. Prezentacja wzbogacona była recytowanymi wierszami, powstałymi w danym okresie omawianej twórczości. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali utworu „Testament” Zbigniewa Herberta w wykonaniu Grzegorza Turnau, przy akompaniamencie muzyki. Wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki z fragmentami tekstów poety, otrzymanymi bezpłatnie w ramach kampanii społecznej Pan Cogito.

Spotkanie przebiegało w miłej i podniosłej atmosferze. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości i zaangażowanie w akcję.

Źródło:ug.limanowa.pl

Zobacz również