Bibliotekarze powiatu limanowskiego wyróżnieni

Bibliotekarze powiatu limanowskiego wyróżnieni

"Pisarz daje literom ciało – a czytelnik duszę" – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna konferencja bibliotekarzy powiatu limanowskiego. Swoje jubileusze pracy obchodziło czworo z nich. Spotkanie odbyło się w Limanowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Książce dość blisko jest do muzyki, więc wszystko zaczęło się od występu artystycznego: krótki koncert gitarowy zaprezentowała uczennica limanowskiego ZSS nr 4 Beata Atłas. Dość subtelne, momentami lekko nostalgiczne dźwięki przypadły do gustu wszystkim zebranym, którzy nagrodzili młodą artystkę rzęsistymi oklaskami. Zebraną na sali „brać” bibliotekarską (koleżanki, ale i jeden kolega) oraz zaproszonych gości powitała pełnomocnik burmistrza Halina Młynarczyk. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę czytelnika w pracy bibliotecznej, od strony i personalnej i instytucjonalnej. Następnie oficjalnie powitała i zaprezentowała zebranych gości, w tym władze powiatu i miasta oraz delegację Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, instruktor powiatowy Helena Golińska.

Następnie głos zabierali przedstawiciele władz samorządowych: starosta Jan Puchała oraz burmistrz Władysław Bieda. Starosta podziękował bibliotekarzom za promowanie czytelnictwa na terenie powiatu oraz statutową pracę z czytelnikiem, podkreślając rolę i piękne efekty jakie to potem wśród młodych ludzi to zaangażowanie wywołuje. Bibliotekarkom obchodzącym jubileusze pracy wręczył listy gratulacyjne. Trafiły one do:

  • Grażyny Biskup (Kierownik GBP w Łukowicy)
  • Teresy Frączek (GBP w Starej Wsi – filia w Pisarzowej, Męcinie)
  • Ewy Skrzekut (Kierownik GBP w Tymbarku)
  • Elżbiety Ciężadlik (BP Gminy Mszana Dolna – filia w Kasinie Wielkiej)

Głos zabrał również burmistrz Limanowej Władysław Bieda. Podziękował za pracę i dobrą współpracę limanowskiej MBP oraz bibliotek terenowych, podkreślając płynący z tego pożytek i dla mieszkańców miasta i dla czytelników z terenu powiatu. Podobnie jak starosta, złożył życzenia, gratulacje oraz odczytał i wręczył listy okolicznościowe dla obchodzących jubileusze bibliotekarzy.

Następnie rozpoczęła się merytoryczna część Konferencji z wykładami tematycznymi prezentowanymi przez pracowników krakowskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Pierwszy, pod tytułem „Jak „złowić czytelnika w sieci” zaprezentował Wojciech Kowalewski. Kolejny „Senior w bibliotece: między teorią a praktyką (perspektywa europejska i polska)” wygłosiła Maria Jedlińska. Nowości wydawnicze na rynku księgarskim zaprezentował Radosław Bilski. Dodatkowym Punktem i atrakcją tegorocznej konferencji było spotkanie bibliotekarzy z popularną pisarką Małgorzatą Kalicińską. Autorka, bardzo ciekawie i szczegółowo, opowiedziała o swoich bestsellerowych książkach, ich bohaterach, swoim życiu codziennym, doświadczeniach oraz wszystkim tym, co wiąże się z jej twórczością. Bardzo chętnie odpowiadała też na pytania zebranych. Wszyscy byli zadowoleni.

fot/żródło MBP Limanowa

Zobacz również