Starosta przekazał strażakom defibrylatory

Starosta przekazał strażakom defibrylatory

17 defibrylatorów o łącznej sumie 70 tyś. złotych przekazał prezesom OSP powiatu Jan Puchała, starosta Limanowski.

Decyzję w sprawie przeznaczenia środków na zakup defibrylatorów celem wyposażenia  jednostek OSP z terenu powiatu limanowskiego, które nie posiadają tego rodzaju sprzętu, a są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – podjął Zarząd Powiatu.

Dostawca defibrylatorów w ramach realizacji umowy zapewnił nieodpłatne przeszkolenie z obsługi sprzętu, które przeprowadzone zostanie najparwdopodobniej w czerwcu.

Zobacz również