Trzy dni z Janem Pawłem II

Trzy dni z Janem Pawłem II

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łostówce oraz Szkoły Podstawowej w Glisnem wzięli udział w niezwykłych rekolekcjach, które odbyły się w dniach 13 – 15 maja w Zembrzycach

Punktem wyjścia rekolekcji były  filmy, w których Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz opowiadał,  jak wyglądał dzień z życia Jana Pawła II. Osobisty Sekretarz Świętego krok po kroku  objaśniał, czym na co dzień zajmował się Papież i czego w harmonogramie jego dnia nie mogło zabraknąć. Dzięki tym informacjom uczniowie mieli okazję nie tylko lepiej poznać sylwetkę Jana Pawła II, ale także spróbować przeżyć te dni zgodnie z jego rozkładem dnia.

Był czas na modlitwę: uczniowie codziennie uczestniczyli we Mszy św., spotykali się na adoracji i rozważaniu Pisma św. Wzięli udział w „Papieskiej Audiencji”, poznali tajemnicę „Papieskiego klęcznika”. Wraz z Janem Pawłem II pochylali się nad sprawami szczególnie dla niego ważnymi: rodziną i godnością człowieka, a także zapoznawali się z aktualnymi sprawami Kościoła. Nie zabrakło czasu na rzeczy, które Papież cenił szczególnie – wspólną zabawę, śpiew i sport. Uczniowie udali się także na pielgrzymi szlak, jak często czynił to Jan Paweł II. Pierwszego dnia odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej – miejsce, do którego Karol Wojtyła pielgrzymował już jako dziecko i które odwiedzał podczas papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. W drugim dniu celem pielgrzymowania były Wadowice – miasto gdzie urodził się Święty. Tu uczniowie zwiedzili Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

Przed paroma tygodniami Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Wydarzenie to postawiło nas przed bardzo ważnym zadaniem – podkreślają inicjatorzy i organizatorzy wyjazdu. Chcemy po śladach Jana Pawła II wędrować drogą do świętości. Rekolekcje, w których wspólnie wzięliśmy udział, były doskonałą wskazówką, jak tego dokonać.

fot/zródło Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również