Zmarł Władysław Trybus – społecznik i działacz ludowy z Łętowego

Zmarł Władysław Trybus – społecznik i działacz ludowy z Łętowego

19 maja 2014 roku w wieku 94 lat zmarł w Łętowem Władysław Trybus – społecznik i działacz ludowy.

Władysław Trybus urodził się 30 czerwca 1920 roku w Łętowem. Już od szkoły związał swoje losy z ruchem ludowym. W 1938 roku wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a następnie do PSL-u i ZSL-u.

W czasie II wojny światowej działał w konspiracyjnym ruchu oporu ZWZ, a potem w ugrupowaniu Batalionów Chłopskich pod pseudonimem „Sęp”.

Po wojnie, po zawarciu związku małżeńskiego z Józefą Węglarz prowadził w Łętowem wzorowe duże gospodarstwo rolne ze specjalizacją hodowla owiec.

Rodzina była jego oczkiem w głowie. Dochował się czterech synów i trzech córek.        Oprócz pracy na roli jego prawdziwą pasją była działalność społeczna.

Inicjował wiele czynów społecznych, otwierał mieszkańcom Łętowego, Mszany Górnej, Lubomierza, Szczawy przysłowiowe „okno na świat”. Organizował roboty związane z elektryfikacją, budową dróg, zaopatrzenia wsi w wodę. Z jego inicjatywy między innymi została wybudowana droga Mszana Dolna – Lubomierz – Szczawa czy droga Mszana Dolna – Łętowe – Wilczyce.

Aktywnie działał w ruchu ludowym pełniąc wiele funkcji w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, m.innymi W-ce Prezesa Powiatowego i Wojewódzkiego Komitetu ZSL, Członka Naczelnego Komitetu ZSL. Udzielał się  również w pracy społecznej w spółdzielczości i związkach branżowych rolników. W latach 1966-1993 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego a następnie Prezesem Głównego Zrzeszenia Hodowców Owiec.

W 1969 roku został wybrany na posła do Sejmu z okręgu powiatu Nowy Sącz, Limanowa, Nowy Targ i Zakopane. Funkcję posła na Sejm sprawował przez trzy kadencje od 1969 roku do 1980 roku.

W czasie pracy w Sejmie aktywnie działał w Komisji Rolnictwa. Miał swój udział w uregulowaniu stanu prawnego gospodarstw rolnych w Polsce i uchwaleniu w dniu 26 października 1971 roku ustawy o uwłaszczeniu rolników. Dzięki tej ustawie rolnicy nabyli na wyłączną własność użytkowane przez nich gospodarstwa rolne.

W latach 1980-1984 był radnym, następnie  w latach 1984-1988 Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu.

Władysław Trybus nie zapominał o swojej wiosce Łętowe, gdzie z jego inicjatywy wybudowano m. innymi szkołę, dom strażaka, drogi.

Kolejną jego pasją było pszczelarstwo. Prowadził wzorową pasiekę w Łętowem. Był aktywnym Członkiem Koła Pszczelarzy w Mszanie Dolnej i Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Przyczynił się walnie do powstania Domu Pszczelarza w Mszanie Dolnej.

Często w swojej pracy wzorował się na swoim mistrzu Premierze Wincentym Witosie, dlatego śmiało można go nazwać „Witosem” Ziemi Zagórzańskiej

Pozostanie w pamięci na zawsze jako przyjaciel oraz dobry i  uczynny człowiek, który wspierał innych w potrzebie.

Pogrzeb zmarłego Władysława Trybusa odbędzie się dnia 21 maja 2014 roku /środa/ w Kościele p.w. Królowej Polski w Łętowem o godz. 14.00.

Zobacz również