45 000 złotych dla doktorantów

45 000 złotych dla doktorantów

I miejsce 20 000 zł, II miejsce 15 000,00 zł, III miejsce 10 000 – to nagrody jakie mogą zgarnąć doktoranci, którzy opracują biznesplany zawierające innowacyjne pomysły lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opracowanie innowacyjnego biznesplanu i zgłoszenie go do konkursu. Biznesplany powinny cechować się praktyczną możliwością wdrożenia ich na rynek lub/i wyróżniać się wysokim stopniem innowacyjności samego zagadnienia. Zgłoszone biznesplany muszą wpisywać się w jeden z siedmiu obszarów (patrz s. 33) Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości jest wyłonienie obiecujących biznesplanów zawierających innowacyjne pomysły i/lub technologie mające szansę na wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Nie mniej istotna jest promocja innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw małopolskich doktorantów. W konkursie mogą startować doktoranci uczelni oraz placówek naukowych, które mają swoją siedzibę lub oddział na terenie Małopolski.

Autorzy trzech najwyżej ocenionych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:
– miejsce I – 20 000,00 złotych brutto,
– miejsce II – 15 000,00 złotych brutto,
– miejsce III – 10 000,00 złotych brutto.
Dodatkowo, Zarząd Województwa Małopolskiego będzie mógł przyznać nagrodę specjalną.

Merytorycznej oceny złożonych biznesplanów dokona ekspercka Komisja Konkursowa. W jej skład wejdą specjaliści z bazy ekspertów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także centrów transferu technologii działających przy największych małopolskich uczelniach.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 listopada 2014 r podczas Gali Młodego Biznesu organizowanej przez Województwo Małopolskie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu.

Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości organizowany jest przez Województwo Małopolskie, jako jedno z zadań projektu systemowego pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy.

W razie kontakt: piotr.kaczor@umwm.pl, tel. 12 63 03 534.

fot./żródło wojewodztwo małopolskie

Zobacz również