Czy nadal warto starać się o dotacje z UE? Raport „Przedsiębiorcy z dotacją”

Czy nadal warto starać się o dotacje z UE? Raport „Przedsiębiorcy z dotacją”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie opublikował raport na temat efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanej z EFS „Przedsiębiorcy z dotacją”. Najczęściej sięgają po nią osoby młode, najpopularniejsze są usługi budowlane, a dotacja pomaga w realizacji swoich pomysłów na założenie wymarzonej firmy.

W latach 2008–2013 w Małopolsce powiatowe urzędy pracy i inne instytucje dysponujące dotacjami wsparły prawie 39,7 tysięcy osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Firmy z dotacją powstają jako samozatrudnienie, jednak tworzą też dodatkowe stanowiska i zwiększają popyt na usługi.

Dotacje przyznawane przez powiatowe urzędy pracy (ze względu na specyfikę tych instytucji) wspierały przede wszystkim osoby bezrobotne (w tym także długotrwale), mające problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracy; legitymujące się przeważnie wykształceniem zawodowym lub technicznym.

Inne instytucje dysponujące dotacjami wspierały najczęściej osoby pracujące lub młode dopiero rozpoczynające życie zawodowe (świeżo po szkole czy studiach) oraz kobiety opiekujące się dziećmi, które chciały zrealizować swoje pomysły na biznes i stworzyć lepsze warunki pracy. Były to głównie osoby z wyższym wykształceniem.  

Zdecydowanie  najpopularniejszym rodzajem działalności zakładanej z dotacji były usługi budowlane (prawie 27%). Popularne były również: „działalność handlowa i naprawa pojazdów”  (18%), „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” oraz „przetwórstwo przemysłowe” (po 12%). „Pozostała działalność usługowa” wybrana została przez 8% beneficjentów.

Sukcesem jest to, że dotacje pomogły osobom, które były w złej sytuacji zatrudnieniowej i nie miały wystarczających środków, by samodzielnie założyć firmę. Dzięki otrzymanemu wsparciu w dłuższej perspektywie radzą sobie oni tak samo dobrze jak przeciętne firmy w Małopolsce. Z raportu wynika również, że osoby, którym udało się utrzymać na rynku pracy po otrzymaniu dotacji z PUP, mają większe zaufanie do urzędu, co skutkuje zgłaszaniem się – już jako pracodawcy – po stażystów, składaniem ofert zatrudnienia czy wniosków o dofinansowanie stanowiska pracy dla nowych pracowników.

Raport „Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” powstał na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie wyników „Badania efektywności dotacji na założenie działalności gospodarczej finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zrealizowanego przez BioStat Sp.J. oraz danych z Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego i Izb Skarbowych z terenu Małopolski.

Linki:http://obserwatorium.malopolska.pl/files/common/raporty-z-badan/Raport%20Przedsiebiorcy%20z%20dotacja.pdf ,

Zobacz również