Czytając możemy nie tylko wychowywać, ale i leczyć

Czytając możemy nie tylko wychowywać, ale i leczyć

O sposobach wykorzystywania tekstów w procesie wychowawczym lub terapeutycznym dyskutowali uczestnicy spotkania, które odbyło się w bibliotece w Mszanie Dolnej. Jak się okazuje czytając innym – możemy nie tylko wychowywać, ale i leczyć.

Panel dyskusyjny, który miał miesjce w mszańskiej bibliotece prowadziła dr Wanda Matras – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pochodząca z Młynnego, specjalistka z dziedziny biblioterapii, spotkała się z nauczycielami szkół i przedszkoli, aby przybliżyć im pojęcie biblioterapii oraz sposoby wykorzystywania tekstów w procesie wychowawczym lub terapeutycznym.

Zachęcała również do popularyzowania czytelnictwa od najwcześniejszych etapów edukacyjnych i wykorzystywania odpowiednio dobranej literatury podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy warsztatów odkrywają w sobie podobieństwo do bohaterów książek i dzięki temu uczą się pokonywania trudności, lęków czy wcześniej nieuświadomionych wad.

Biblioterapia, obok arteterapii i muzykoterapii, daje nowe możliwości kształtowania osobowości młodych ludzi. Często wykorzystują ją również psychologowie i lekarze. Dr Wanda Matras jako członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu jest propagatorką zindywidualizowanego podejścia do każdego ucznia i pacjenta.

Opublikowała wiele prac naukowych oraz programów i scenariuszy zajęć, przeznaczonych dla różnych odbiorców. Jest jednak przede wszystkim praktykiem. Prowadzi warsztaty w placówkach edukacyjnych i szpitalach. Swoimi doświadczeniami i pomysłami dzieli się ze studentami, nauczycielami i lekarzami. Szczególnie chętnie powraca w rodzinne strony. Była jednym z gości cyklu spotkań w ramach „Czwartków literackich” w bibliotekach publicznych w gminie Limanowa.

Monika Antosz-Grodzicka

Zobacz również