Jak nas kształcą. O jakości w instytucjach szkoleniowych

Jak nas kształcą. O jakości w instytucjach szkoleniowych

„Wyjątkowość czyli o jakości kształcenia w instytucjach szkoleniowych” – pod takim hasłem w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce seminarium dla firm szkoleniowych posiadających i ubiegających się o znak jakości MSUES

Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasowe działania w ramach procesu weryfikacji instytucji szkoleniowych oraz zaprezentowano plany na przyszłość. Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie przedstawił znaczenie działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w Małopolsce oraz podkreślił kluczowa rolę instytucji szkoleniowych w działaniach na rzecz podnoszenia jakości usług. Na seminarium wyróżniono instytucje szkoleniowe, które jako pierwsze otrzymały znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno – Szkoleniowych: Heuresis, Vedius, Engram.

Warto zaznaczyć, że w instytucjach ze znakiem jakości MSUES małopolscy przedsiębiorcy będą mogli realizować bony szkoleniowe w ramach innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego.

Więcej:

Instytucje szkoleniowe z przyznanym znakiem jakości MSUES http://wup-krakow.pl/projekty-wup/podmiotowe-finansowanie-ksztalcenia-1/instytucje-szkoleniowe-z-przyznanym-znakiem-jakosci-msues

fot/żródło WUP

Zobacz również