Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Tymbark

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Tymbark

Uroczystość 50-lecia małżeństwa świętowało 9 par z terenu Gminy Tymbark. Były gratulacje, życzenia, kwiaty oraz gromkie Sto lat odśpiewane dla Jubilatów przy akompaniamencie orkiestry dętej Tymbarski Ton, która uświetniła uroczystość.

W dniu 23 czerwca br. uroczystość 50-lecia małżeństwa świętowało 9 par z terenu Gminy Tymbark. Były gratulacje, życzenia, kwiaty oraz gromkie Sto lat odśpiewane dla Jubilatów przy akompaniamencie orkiestry dętej Tymbarski Ton, która uświetniła uroczystość.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów, odprawionej w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu przez Proboszcz Parafii ks. Wiesława Orwata. Tuż po homilii Jubilaci podali sobie ręce, odnawiając przysięgę złożoną pół wieku temu. Liturgię uświetnił występ chóru kościelnego, który prowadzi Pan Lucjan Bożek.

Druga część uroczystości odbyła się w restauracji Zajazd Pod Jodłową Górą, podczas której Wójt Gminy Pan Lech Nowak uhonorował Jubilatów Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Chwile radości uświetnił występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, szacunku oraz życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu złożyli: Wójt Gminy Tymbark – Pan Lech Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Tymbark –Marian Zimirski, Sekretarz Gminy Tymbark – Stanisława Kaptur oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Pala. Jubilaci to: Teresy i Jana Czyżydło, Heleny i Władysława Kęska, Marii i Józefa Kordeczka,  Janiny i Antoniego Kurek, Marii i Kazimierza Pluta, Marii i Jana Sędzik, Joanny i Władysława Sędzik,  Zofii i Mariana Wilczek, Zdzisławy i Józefa Woźniak.

fot/żródło UG Tymbark

Zobacz również