Konkurs na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego 2013”

Konkurs na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego 2013”

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną edycję konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’ 2013”. Kandydatury do tytułu można przesyłać do czwartku, 10 lipca.

Konkurs na najlepszego sołtysa jest organizowany każdego roku przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z województwem małopolskim.  Fundatorem nagrody głównej w wysokości 50.000 zł jest województwo małopolskie. Nagroda ta przeznaczona jest na wsparcie inicjatyw lokalnych w zwycięskim sołectwie.

Konkurs ten jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk. W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w sołectwie Włosienica w gminie Oświęcim, skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu Pan Władysław Zaliński. Uroczyste ogłoszenie zdobywcy tytułu Sołtys Roku Województwa Małopolskiego AD 2013 odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2014 r. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa za rok 2013 według następujących kryteriów:

• inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa,

• współpraca z samorządem gminnym,

• współpraca z mieszkańcami,

• inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym kultura i promocja.

Najlepszego sołtysa województwa wybiera komisja konkursowa składająca się z członków zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, przedstawiciela Województwa Małopolskiego oraz laureata poprzedniej edycji konkursu. Termin nadsyłania kandydatur do tytułu Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD’ 2013 upływa 10 lipca 2014 r. Pełna dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje o konkursie na stronie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
Link do strony:
http://www.soltysi.tit.pl/?id=991

fot./żródło województwo małopolskie

Zobacz również