Konkurs na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Małopolsce

Konkurs na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Małopolsce

3 tys zł, 2 tys zł i 1500 zł. – to nagrody jakie można zdobyć w konkursie na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”

Wyszukanie najciekawszego miejsca wypoczynku na wsi lub na terenie wiejskim w Małopolsce – taki jest cel ogłoszonego właśnie konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na terenach wiejskich. Karty zgłoszeniowe można składać do poniedziałku 7 lipca.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r. Laureaci będą mogli otrzymać nawet 3 tys. zł.

Konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku. W tym roku będzie realizowany będzie w dwóch kategoriach:
·  gospodarstwo agroturystyczne,
· obiekt  turystyki wiejskiej.

Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z dwóch kategorii: laureat pierwszego miejsca otrzyma 3000 zł, drugiego 2000 zł, a trzeciego 1500 zł.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do 7 lipca 2014 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki tel. 12 2852113 w.21, drogą e-mail : agroturystyka@modr.pl.

żródło UMWM

Zobacz również