Konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich

Konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie "Przyjazna wieś" na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich. Zgłoszenia można składać do 11 lipca 2014 r.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy beneficjenci projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego i współfinansowanych z Funduszy Europejskich, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.  Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu konkursowym, który wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Funduszy Europejskich,
ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków,
z dopiskiem Konkurs „Przyjazna wieś”.
Prace należy składać do 11 lipca 2014 roku (decyduje data faktycznego wpływy dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

fot./żródło fundusze.malopolska.pl

Zobacz również