Konkurs “Strażak Roku Województwa Małopolskiego”

Konkurs “Strażak Roku Województwa Małopolskiego”

Twoja jednostka straży pożarnej ma u siebie strażaka, który zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie? Teraz możecie zgłosić go do konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego”. Konkurs prowadzony jest przez cały rok.

Celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs trwa przez cały rok i dzieli się na miesięczne etapy, w których wyłaniani są kandydaci nominowani ( Strażacy Miesiąca). Jury konkursu wybiera spośród nominowanych „Strażaków Miesiąca” zwycięzcę – „Strażaka Roku”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w OSP, PSP i MDP na terenie województwa małopolskiego. Zgłoszenie kandydata do konkursu następuje na specjalnym druku wniosku z dołączonym zdjęciem legitymacyjnym. Zgłoszenia dokonują jednostki ochotniczych i państwowych straży pożarnych.

Więcej informacji można uzyskać w zarządzie oddziału wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego, ul. Wyki 3. 31-223 Kraków, tel. (12) 653 28 41, (12) 653 08 07, strona internetowa: http://www.zosprp.malopolska.pl oraz u partnera konkursu, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska,
ul. Racławicka 56, tel. 012 63 03 140. Osoba do kontaktu: Kamil Staszewski – Zespół Polityki Ekologicznej UMWM, tel. 012 63 03 586, strona internetowa: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Środowisko/Konkursy
Konkurs organizuje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. Małopolskiego. Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

żródło UMWM

Zobacz również