Lekcja wolności w 25 rocznicę wyborów

Lekcja wolności w 25 rocznicę wyborów

4 czerwca, w 25 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów zorganizowana została „Lekcja wolności” dla uczniów klas pierwszych o profilu policyjnym Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

Spotkanie z Janem Platą- uczestnikiem i działaczem demokratycznej opozycji z lat 80- tych stało się okazją do przypomnienia sytuacji państwa polskiego w tamtym okresie czasu i zmian, jakie nastąpiły w wyniku obrad „Okrągłego Stołu”.

Uczniowie, uczestniczący w spotkaniu mieli okazję zobaczyć archiwalne nagrania Polskiej Kroniki Filmowej z 1989 roku- poświęcone organizacji wyborów, ich wynikom i atmosferze towarzyszącej dokonującym się zmianom.

Jan Plata, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, opowiadał o przygotowaniach do wyborów, mobilizowaniu ówczesnej opozycji, która w obawie o ewentualne fałszerstwa wyborcze organizowała ochotników  i „mężów zaufania” do pracy w komisjach wyborczych, a także aktywizowała społeczeństwo Ziemi Limanowskiej do udziału w wyborach.

Efektem tej niezwykłej społecznej mobilizacji w Tymbarku i okolicach był sukces wyborczy odniesiony przez kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć i plakatów wyborczych obrazujących przemiany w 1989 roku w Polsce.

„Lekcję Wolności” przygotowała Halina Jurek- nauczyciel historii.

Zobacz również