"Mały mistrz" w powiecie limanowskim

"Mały mistrz" w powiecie limanowskim

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Do programu zakwalifikowało się 14 szkół podstawowych z powiatu limanowskiego.

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

  • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
  • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
  • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.


Klasy I ze szkół podstawowych, które wyrażą chęć jego realizacji rozpoczną program 1 września 2014 r. Od 2015 r. realizować go będą mogły także klasy II, a od 2016 r. klasy III.

 

Lista szkół powiatu limanowskiego, które uczestniczą w programie:

1. SP w ZSO w Dobrej – 3 klasy,

2. SP w Jurkowie – 2 klasy,

3. SP w Skrzydlnej – 2 klasy,

4. SP w Wilczycach – 1 klasa,

5. Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach – 4 klasy,

6. Zespół SP i Przedszkola w Słopnicach – 2 klasy,

7. SP nr 4 w Słopnicach – 1 klasa,

8. SP nr 1 w Kamienicy – 2 klasy,

9. SP nr 2 w Kamienicy – 1 klasa,

10. SP w Zalesiu – 2 klasy,

11. SP Konina – 2 klasy,

12. Zespół Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej – 1 klasa,

13. Zespół Szkół i Gimnazjum w Niedźwiedziu – 2 klasy,

14. Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie – 2 klasy,

 

fot./żródło malymistrz.pl

Zobacz również