Plac Targowy w Mszanie Dolnej wyróżniony

Plac Targowy w Mszanie Dolnej wyróżniony

Wczoraj wieczorem w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Uroczystość miała też limanowski akcent.

Plac Targowy ul. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej został wyróżniony w  prestiżowej nagrodzie im. Stanisława Witkiewicza. Nagrodę odebrali architekci – przedstawiciele firmy eM4 – Marcin Brataniec wraz z Urszulą Forczek-Brataniec, przedstawiciele inwestora – Miasta Mszana Dolna – Adam Malec, Przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Andrzej Dudzik, Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta oraz Michał Baran – Sekretarz Miasta. Nie zabrakło też przedstawiciela wykonawcy – Eugeniusza Kotarby z firmy BRUK-BUD.  W tym roku Sąd Konkurskowy nagrodził i wyróżnił 8 różnych realizacji architektonicznych spośród 30 zgłoszonych do nagrody.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza od 14 lat promuje wartościowe realizacje architektoniczne, które nawiązując do istniejącej architektury i krajobrazu, współtworzą harmonijną przestrzeń publiczną. Wyróżnione w konkursie budynki są często źródłem inspiracji dla powstającej w ich otoczeniu przestrzeni.

To już 7 edycja tego konkursu – mówi członek zarządu województwa Jacek Krupa. – To co po tych wszystkich latach szczególnie cieszy to fakt, że prawie wszystkie z nagrodzonych projektów powstały przy wsparciu z funduszy unijnych. To uświadamia, że nasze 15-letnie członkostwo w UE przynosi konkretne efekty, sprawia że z roku na rok Małopolska piękniej.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie nominacji Sądu konkursowego, w którym każdorazowo zasiadają specjaliści ds. urbanistyki, architekci i dziennikarze. Każda decyzja o nagrodzeniu najciekawszych realizacji architektonicznych podejmowana jest w oparciu o kryterium umiejętności wykreowania przez projektantów nowej wartości estetycznej, która w sposób twórczy nawiązuje do zastanych wartości kulturowych, estetycznych i dziedzictwa narodowego. Wszystkie wyróżnione realizacje architektoniczne doskonale wpisują się w krajobraz kulturowy regionu zgodnie z zasadą ładu przestrzennego.

Od kilku lat aktywność samorządu Województwa Małopolskiego, inicjatora i organizatora konkursu o tę prestiżową Nagrodę spotyka się z uznaniem środowisk tak inwestorów, jak i branży projektantów – architektów i urbanistów.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata najlepszym obiektom architektonicznym na terenie Małopolski. Do 7. edycji zgłoszono 30 realizacji architektonicznych. Kto więc zasłużył na tak prestiżowe wyróżnienie?

Nagrodę w kategorii architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni otrzymały ex aequo dwa obiekty:

Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków

 • Autor: Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – Architekci, Sp. z o.o.
 • Inwestor: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Projekt i realizacja stanowią niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu.”

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn

 • Autor: Biuro DDJM Sp. z o.o. Marek Dunikowski, Wojciech Miecznikowski, Jarosław Kutniowski
 • Inwestor: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
 • Wykonawca: SKANSKA S.A.

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Oszczędność środków wyrazu i prostota formy obiektu jako dominanty nie konkuruje z krajobrazowym otoczeniem, a raczej wzbogaca go i uzupełnia w jego kulturowym wymiarze.”

 

2. Nagrodęw kategorii architektura mieszkaniowa otrzymały ex aequo dwa obiekty:

Browar Lubicz – zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Krakowie, ul. Lubicz 17

 • Autor: Mofo Architekci MA Sp. z o.o. Sp. k.
 • Inwestor: Balmoral Properties 1 ED Polska 1 Sp. z o.o. S.K.A.
 • Wykonawca: PORR (Polska) S.A.

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta.”

Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Broniewskiego 28, Nowy Sącz

 • Autor: mgr inż. arch. Jakub Potoczek
 • Inwestor: Auto-Com S.C.
 • Wykonawca: MARKO Firma Remontowo-Budowlana Mirosław Zięcina

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Projekt przeciwstawia się obecnie panującym tendencjom bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych i przy pomocy skromnych środków wyrazu oraz użytych materiałów, kreuje prostą i czytelną formę architektury.”

3. Cztery wyróżnienia:

Sala Gimnastyczna, Maciejowa 83, Łabowa

 • Autor: Biuro Architekt Kaczmarczyk
 • Inwestor: Gmina Łabowa
 • Wykonawca: LEGBUD Mieczysław Legutko

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Współczesny sposób użycia drewna jako materiału wystroju architektonicznego wnętrza, oddaje „klimat” architektury tej miejscowości i nawiązuje do lokalnej tradycji.”

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH, ul. Nawojki 11 w Krakowie

 • Autor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura

Sp. z o.o.

 • Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Architekturę tę cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca.”

Plac Targowy w Mszanie Dolnej, ul. Władysława Orkana, Mszana Dolna

 • Autor: Em4. Pracownia Architektury. Brataniec
 • Inwestor: Gmina – Miasto Mszana Dolna
 • Wykonawca: F.U.H. BRUK BUD S.C. Kotarba Eugeniusz, Stożek Janusz

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia.”

Punkt Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 4/2

 • Autor: Pracownia Projektowa TARKO
 • Inwestor: Gmina Krynica-Zdrój
 • Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju

Uzasadnienie Sądu konkursowego: „Projekt i realizacja stanowią przykład dobrej kontynuacji tradycyjnej architektury miejsca i regionu.”

fot. UG Mszana Dolna

żródło wojewodztwo małopolskie

Zobacz również