Poruszą niebo i ziemię, aby tej inwestycji nie było

Poruszą niebo i ziemię, aby tej inwestycji nie było

Mszana Dolna. Mieszkańcy ulicy Orkana nie chcą w swoim sąsiedztwie zakładu, który będzie produkował mieszanki bitumiczne oraz asfaltobeton. Obawiają się nie tylko o swoje zdrowie, ale i o to, że planowana inwestycja zniszczy otaczające ich środowisko.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Mszana Dolna w dniu 03.06.2014r. złożyli pisemny sprzeciw do Burmistrza Miasta Mszana Dolna w sprawie planowanego przedsięwzięcia na realizację „Budowy instalacji do produkcji masy bitumicznej przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej” w trosce o ochronę naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci, zdrowia przyszłych pokoleń, w obronie przed degradacją środowiska naturalnego i gospodarstw domowych.

Powyższa planowana inwestycja nie służy idei regionu ekologicznego przyjaznego środowisku i turystom jakim niewątpliwie jest Nasza Piękna Ziemia Zagórzańska.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy o poparcie sprawy poprzez złożenie podpisu pod protestem. Podpisy będą zbierane przez wolontariuszy inicjatywy społecznej protestu „Budowy instalacji do produkcji masy bitumicznej przy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej”.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za los naszej pięknej Ziemi Zagórzańskiej poprzez szacunek dla przyrody. Powiedzenie stanowczego NIE to nasza wspólna sprawa.

Wolontariusze protestu

Zobacz również