Riposta mieszkańców ulicy Orkana na oświadczenie przedsiębiorcy

Riposta mieszkańców ulicy Orkana na oświadczenie przedsiębiorcy

Nasz protest nigdy nie miał być narzędziem w politycznej walce – piszą w swoim oświadczeniu mieszkańcy ulicy Orkana w Mszanie Dolnej, którzy w ten sposób odnoszą się do oświadczenia przedsiębiorcy, który ostatecznie nie wybuduje wytwórni asfaltu w tym miejscu.

Jako przedstawiciele lokalnej społeczności, mieszkającej w Mszanie Dolnej od kilku pokoleń, oświadczamy, że:

Protest przeciwko budowie „Instalacji do produkcji masy bitumicznej w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana” nigdy nie miał być narzędziem w politycznej walce przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Zapewniamy, że osoby biorące udział w proteście nie były i nie są w żaden sposób powiązane z jakąkolwiek frakcją polityczną. Jesteśmy RUCHEM SPOŁECZNYM.

Merytoryczna dyskusja powinna się odbyć na temat rzetelności wykonania Raportu

Oddziaływania na Środowiskowego, przedstawionego przez PPHU „Uchacz”.

Przedłożony raport dotyczący np. lokalizacji przedsięwzięcia, w znaczącej części mija się ze stanem faktycznym.

Nie kwestionujemy, że działka, na której miała stanąć w/w. instalacja, zgodnie z Par.33 Miejscowego PlanuZagospodarowaniaPrzestrzennego Miasta Mszana

Dolna (MPZP), jest terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. MPZP nie może być traktowany wybiórczo, zwracamy uwagę na Par. 15, w którym m.in. czytamy:

„Dla Obszaru Krajobrazu Chronionego, obejmującego obszar administracyjny miasta Mszana Dolna obowiązuje regulamin zawierający zakazy i zalecenia, a w szczególności (…)  zakaz lokalizacji przemysłu szkodliwego, wodochłonnego i energochłonnego”.

Całe oświadczenie

Zobacz również