Starosta buduje mosty i drogi uzdrowiskowe do Poręby Wielkiej. Co na to samorządowcy?

Starosta buduje mosty i drogi uzdrowiskowe do Poręby Wielkiej. Co na to samorządowcy?

Blisko 1,5 mln złotych ma kosztować projekt budowy dróg, które połączą Porębę Wielką, gdzie mają powstać baseny geotermalne, z Rabką i Mszaną Górną. Pomysł ten w przeszłości był już brany pod uwagę i wydawał się mało realny.

Dziś do niego powraca Jan Puchała. Starosta Limanowski przekonuje zainteresowane samorządy, że warto w niego się zaangażować, mimo, że o swoim pomyśle z mieszkańcami, których pomysł ten dotyczy, jeszcze nie rozmawiał.

Projekt, który chce realizować starostwo powiatowe w Limanowej wraz z partnerami (gminami Mszana Dolna i Niedźwiedziem oraz Rabką) zakłada wybudowanie i wyremontowanie sieci dróg, które połączyłyby Porębę Wielką z Rabką oraz Koninę z Mszaną Górną. W ten sposób kuracjusze, którzy chcieliby skorzystać z leczniczych solanek w Porębie Wielkiej, nie musieliby „nadrabiać” kilometrów, jadąc specjalnie do Mszany Dolnej, a stąd dopiero kierować się w stronę Niedźwiedzia.

Projekt ten jest już opracowany i został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zostały one pozyskane na ten cel w ramach Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W sumie ma kosztować 1,5 mln złotych, z czego 30% zostanie on sfinansowany przez samorządy Rabki, gmin: Mszany Dolnej i Niedźwiedzia oraz starostwa powiatowego w Limanowej.

– Projekt ten jest dla nas bardzo ważny, stąd też moja wizyta na sesjach samorządów zainteresowanych gmin i prośba do radnych, aby Ci przegłosowywali stosowane uchwały, które dadzą nam zielone światło do ogłoszenia przetargu na ten projekt – mówi Jan Puchała. Starosta Limanowski, co do słuszności tego projektu przekonywał również radnych powiatu.

– Chcemy utworzyć szlak uzdrowiskowy, który połączy Rabkę – Porębę Wielką i Szczawę. Dzięki alternatywnym połączeniom z drogą krajową 28 i wojewódzką 968 uda się na pewno skrócić czas dojazdu do wspomnianych miejsc – dodaje Puchała.

Największe nakłady na wspomniany projekt poniesie samorząd gminy Mszana Dolna, który na ten cel przeznaczy 200 tyś. złotych. Na terenie gminy ma zostać wybudowane łącznie 2,5 km nowych dróg, które połączą Olszówkę z Porębą Wielką(1,4 km) oraz Koninę(gm. Niedźwiedź) z Mszaną Górną (1,1 km).

Miasto i gmina Rabka wybuduje 1 km nowej drogi. Natomiast gmina Niedźwiedź 3,4 km. – Pomysł ten jest bardzo śmiały – twierdzi Janusz Potaczek, Wójt Niedźwiedzia. Trzeba korzystać z nadarzającej się okazji jakim jest możliwość dofinansowania projektu tej inwestycji. Chcę tylko przypomnieć, że projekt zakłada nie tylko budowę sieci dróg, ale i remonty już istniejących. Dodatkowo ma być w nim ujęta linia wodociągu, która zostanie wykorzystana w docelowej inwestycji, jaką będą baseny geotermalne.

Projekt ten zakłada również budowę parkingów w pobliżu Ośrodka wczasów dziecięcych, a więc miejsca, gdzie mają być wybudowane baseny geotermalne. Dodatkowo zostanie odnowiony park podworski w Porębie Wielkiej. Projekt przewiduje budowę deptaków, parkingów, oświetlenia, małej architektury, remontu istniejących obiektów i ogrodzenia kamiennego.

O ile te ostatnie pomysły ujęte w projekcie nie budzą większych sprzeciwów, o tyle budowa sieci dróg łączących Porębę Wielką z Rabką i Mszaną Górną już tak. – Nie jestem przeciw tej inwestycji, żeby było jasne, ale zastanawiam się czy pomysł ten był konsultowany z mieszkańcami naszej wsi – mówi Andrzej Gackowiec, sołtys Olszówki.

– Podejmowałem wiele kroków i starań, aby próbować wybudować takie alternatywne połączenie z Olszówki do Rabki. Zawsze kończyło się, to sprzeciwem ze strony mieszkańców – dodaje z kolei Tadeusz Patalita, były wójt gminy Mszana Dolna.

Jan Puchała zapewnia jednak, że mieszkańcy nie muszą się o nic martwić, bo zanim projekt będzie realizowany, wszystkie szczegóły w nim na pewno będą konsultowane z mieszkańcami. – Drogi, które wybudujemy, będą miały status dróg gminnych i ścieżek rowerowych. Nie będziemy budować żadnej „dwupasmówki” – tłumaczy Puchała. Chcemy aby były one alternatywą do już istniejących połączeń komunikacyjnych z Porębą Wielką. Nie będziemy nikomu wchodzić na posesję, bo koncepcja jest przygotowana, aby zadowoliła wszystkich.

Opis załączonej mapy: Linią punktową zaznaczono drogi, które mają zostać dobudowane z Rabki-Zdroju  przez Rabę Niżną – Olszówkę – Porębę Wielką do Poręby Górnej, skąd poprowadzi droga do Mszany Górnej, prze którą przebiega droga wojewódzka 968.

Zobacz również