4 zamiast 8 grup III ligi. Co z IV ligą?

4 zamiast 8 grup III ligi. Co z IV ligą?

Uchwała nr XI/285 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo III ligi od sezonu 2016/2017 przewiduje redukcję tej klasy rozgrywkowej z 8 do 4 grup. Dalsze konsekwencje reorganizacji prawdopodobnie pójdą ku połączeniu IV ligi wschodniej i zachodniej.

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się, że od sezonu 2016/2017, rozgrywki o mistrzostwo III ligi prowadzone będą w czterech grupach

rozgrywkowych liczących 16 zespołów każda:

1. Gr. I – kluby z ZPN: Łódzki, Mazowiecki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski;

2. Gr. II – kluby z ZPN: Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Pomorski, Zachodniopomorski;

3. Gr. III – kluby z ZPN: Lubuski, Dolnośląski, Opolski, Śląski;

4. Gr. IV – kluby z ZPN: Podkarpacki, Małopolski, Lubelski, Świętokrzyski.

2. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego, Związki Piłki Nożnej właściwe dla danej grupy rozgrywkowej przeprowadzą konsultacje celem wyłonienia Związku prowadzącego rozgrywki w danym sezonie.

§ 2


Celem realizacji założenia o którym mowa w § 1, po zakończeniu rozgrywek w sezonie 2015/2016:

1. drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabeli każdej z grup III ligi wezmą udział w meczach barażowych o awans do rozgrywek II ligi (do II ligi awans uzyskają 4 drużyny),
2. drużyny, które zajmą 7 lub niższe miejsce w tabeli każdej z grup III ligi spadną do IV ligi,
3. liczba drużyn spadających do IV ligi może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności terytorialnej klubów spadających z II ligi,
4. awans do rozgrywek każdej z grup III ligi w sezonie 2016/2017 uzyskają 4 zespoły IV ligi – mistrzowie rozgrywek IV ligi z poszczególnych ZPN.

§4

Po zakończeniu sezonu 2016/2017 i następnych:

1. drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabeli każdej z grup III ligi uzyskają awans do rozgrywek II ligi,
2. drużyny, które zajmą miejsca 14-16 w tabeli każdej z grup III ligi spadną do IV ligi,
3. liczba drużyn spadających do IV ligi może ulec zwiększeniu w zależności od przynależności terytorialnej klubów spadających z II ligi,
4. awans do rozgrywek każdej z grup III ligi w następnym sezonie uzyskają 4 zespoły IV ligi – mistrzowie rozgrywek IV ligi poszczególnych ZPN.

W związku z połączeniem III lig okręgu małopolskiego/świętokrzyskiego z podkarpackim i lubelskim spadek ostatnich drużyn stworzy miejsce zwycięzcom IV lig z tych regionów. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest tego, że kilka grup tych klas okręgowych z danego związku piłkarskiego będzie grało baraże. Z nieoficjalnych żródeł dowiedziliśmy się, że wkrótce sprawa połączenia grup regionalnych IV lig w tych okręgach zostanie przedstawiona zainteresowanym klubom.

Po sezonie 2010/2011 małopolską IV ligę podzielono na dwie grupy: wschód i zachód. Prawdopodobnie już wkrótce w wyniku reform wyższych lig trzeba będzie ją ponownie zcalić. O wszystkim zapewne już niedługo poinformuje nas Małopolski Związek Piłki Nożnej.

fot. MZPN

Zobacz również