Akcja policji w Małopolsce – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Akcja policji w Małopolsce – „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz eliminowanie negatywnych zachowań u kierowców oraz pieszych.

Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego należą do tej kategorii użytkowników dróg, która jest najbardziej narażona na tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych.

Policjanci podczas akcji szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali  na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Podczas działań nałożono 436 mandatów karnych na kierujących, którzy m.in. nie ustąpili pierwszeństwa pieszym. Ponadto, nałożono 29 mandatów karnych na rowerzystów. Ujawniono 1021 wykroczeń popełnionych przez pieszych między innym za:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych,
  • niestosowanie się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej,

Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

fot./żródło KWP

Zobacz również