Będą wybierać "Nauczyciela Roku 2014"

Będą wybierać "Nauczyciela Roku 2014"

Do 19 września można zgłaszać kandydatury w konkursie na "Nauczyciela Roku 2014". W tym roku to będzie już 13 edycja a finał odbędzie się podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kandydatów na Nauczyciela Roku 2014 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, w których pracują, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Swoją kandydaturę można też zgłosić samemu. Wymogiem formalnym jest udokumentowanie osiągnięć, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na edukacyjną wartość dodaną, za to można ją przeliczyć na uczniowskie uśmiechy. Sposób i forma udokumentowania jest dowolna. Wymogiem formalnym jest natomiast napisanie uzasadnienia wniosku i dołączenia do dokumentacji formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.glos.pl/sites/default/files/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20NR%202014.pdf oraz drukowanego na łamach Głosu Nauczycielskiego. Zgłoszenie trzeba przesłać na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2014”) najpóźniej do 19 września 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego!).

Uczestnikiem Konkursu – zgodnie z regulaminem – może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (za wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego.

Więcej szczegółów na stronie http://www.glos.pl/nauczycielroku

fot./żródło głos.pl

Zobacz również