Bezrobocie nieznacznie w dół

Bezrobocie nieznacznie w dół

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec czerwca 2014 r., w porównaniu do maja b.r. spadła o 361 osób i wyniosła 9109 osób.

W czerwcu 2014 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach ofert   143 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego na koniec maja 2014r. spadła o 0,7% i wyniosła 17,2%.

fot./żródło PUP Limanowa

Zobacz również