Mogielica z trasami narciarskimi

Mogielica z trasami narciarskimi

Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica została zakończona.

W miniony wtorek odbył się odbiór techniczny wykonanych robót budowlanych na trasach narciarstwa biegowego wraz z elementami małej architektury.

Specjalne podziękowanie należy się Wójtowi Gminy Słopnice Adamowi Sołtysowi, którego pomysł dał początek realizacji tej wspaniałej inwestycji, która nie tylko będzie atrakcją turystyczną dla całego południa Polski, ale także  miejscem gdzie rozwijać się będą nowe sportowe talenty, takie jak nasza wspaniała Justyna Kowalczyk. -mówił starosta limanowski Jan Puchała.

Rekreacyjne trasy narciarstwa biegowego wokół Mogielicy, zostały wytyczone przez Powiat Limanowski, który jest głównym beneficjentem projektu przy współpracy z gminami partnerskimi partycypującymi w kosztach -Słopnice, Kamienica i Dobra przez które przebiegają trasy. Prace nad budową obejmowały:
– przebudowę z rozbudową istniejącego budynku dla obsługi ruchu turystycznego na trasach narciarstwa biegowego wraz z budową parkingu na terenie gminy Kamienica,
– plantowanie, utwardzenie i odwodnienie istniejącej drogi leśnej na małej trasie,
– wymianę nawierzchni 3 parkingów przy dużej trasie,
– montaż elementów małej architektury na obu trasach.
Obecnie trwa odbiór zakupionego w ramach projektu sprzętu sportowego oraz przekazanie go do Gmin: Kamienicy, Dobrej oraz Słopnic (partnerów projektu). Jest to już ostatni z etapów realizacji przedmiotowego projektu.

fot./żródło powiat Limanowa/UG Slopnice

Zobacz również