Nowe wyzwania GBP w Limanowej

Nowe wyzwania GBP w Limanowej

Wczoraj w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbyło się drugie już "spotkanie partnerskie". Biblioteka nawiązała współpracę z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Limanowej, Szkołami, Stowarzyszeniem ,,Remedium’’ w Tymbarku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej wszystko z myślą o potrzebach lokalnej społeczności.

Działania partnerskie realizowane są dzięki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Partnerstwo jest próbą lepszego wykorzystania zasobów i możliwości organizacji i instytucji współpracujących. Współczesna biblioteka to doskonałe miejsce do tworzenia przestrzeni partnerskiej w gminie, miejsce spotkań i ośrodek aktywności lokalnej. Analizując oczekiwania środowiska lokalnego Biblioteka wspólnie z Partnerami zamierza wesprzeć młodzież gimnazjalną, stojąca przed wyborem dalszej ścieżki edukacji i drogi kariery zawodowej. Ponadto swoje działania kieruje także ku młodzieży niepełnosprawnej, by uwrażliwić społeczeństwo na ich potrzeby oraz wspomóc integrację. Z myślą o osobach starszych i samotnych przygotowana jest akcja „Podaruj Książce Drugie Życie”. W przedsięwzięcia, realizowane w ramach partnerstwa, zaangażowani będą także wolontariusze. Podczas spotkania omawiano planowane działania oraz analizowano cele, by w jak najlepszy sposób wspomóc swoimi inicjatywami potencjalnych odbiorców i odpowiedzieć na ich potrzeby.  W spotkaniu wzięli udział: Anna Miodyńska – doradca Programu Rozwoju Bibliotek, Elżbieta Kawula – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ,, Remedium’’ w Tymbarku, Lidia Chwastek – Biedroń- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, Marzena Banach – Bibliotekarz w Zespołu Szkół w Starej Wsi II, Magdalena Cepielik Bibliotekarz z Zespołu Szkół w Starej Wsi I, Jacenty Musiał – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Lidia Piegza i Maria Trzupek – Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz Joanna Jordan odbywająca staż w placówce.

fot./żródło GBP Limanowa

Zobacz również