Podróż szlakiem Wielkiej Wojny

Podróż szlakiem Wielkiej Wojny

Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej już oznakowany. Na turystów, którzy będą chcieli odkryć tajemnice Wielkiej Wojny znajdujące się na terenie Małopolski czeka duże ułatwienie. Na liczącym ponad 455 km odcinku stoczone zostały bitwy między innymi pod Łapanowem i Limanową.

Podróżując po szlaku dotrzemy do miejsc, które w latach 1914– 1915 były areną kluczowych zmagań na froncie wschodnim I wojny światowej. Wędrówkę po szlaku rozpoczynamy w Krakowie, gdzie do dziś rozmachem założenia zadziwiają potężne forty Twierdzy Kraków, która odegrała ważną rolę w bitwach stoczonych pod koniec 1914 r. na północ i na południe od stolicy Małopolski. Odwiedzić można tutaj również Muzeum Lotnictwa Polskiego z zachowanymi autentycznymi samolotami bojowymi z lat I wojny światowej, a następnie wyruszyć słynną I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego – wędrując jej śladami, można dotrzeć do miejsc, w których walczyły polskie oddziały strzeleckie, a później Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Trasy szlaku prowadzą na pola bitewne na północ od Krakowa, związane z walkami na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w listopadzie 1914 r., a następnie na południe, gdzie stoczone zastały bitwy pod Łapanowem i Limanową i dalej ku terenom, na których na początku maja 1915 r. rozegrała się przełomowa, zwycięska dla Austro-Węgier i Niemiec bitwa pod Gorlicami. Wreszcie docieramy w malownicze pasma Beskidu Niskiego, także pełne wojennych pamiątek. Z kolei będąc w Tarnowie, zobaczyć można budynki związane z czasami Wielkiej Wojny, takie jak koszary czy szpital garnizonowy, a podążając na południe, odwiedzić pola bitwy pod Łowczówkiem, stoczonej w grudniu 1914 r. oraz urokliwe nekropolie ziemi tarnowskiej.

Małopolski odcinek Szlaku został oznakowany w ramach projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – Małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego Wojny Światowej – etap I” – 3.1 C MRPO 2007 – 2013 w partnerstwie 10 jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski. Powstanie Szlaku jest jednym w elementów przygotowań Województwa Małopolskiego do zbliżającej się 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej.

fot./żródło województwo malopolskie

Zobacz również