Policja kontroluje przewożników

Policja kontroluje przewożników

Małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, pojazdów ciężarowych oraz autobusów. Szczególna uwaga zwracana była na sposób wykonywania zorganizowanego transportu dzieci i młodzieży, gdyż ich bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas wakacji stanowi priorytet działań Policji.

Podczas całodziennych działań policjanci skontrolowali prawie 1380 pojazdów, w tym 300 busów i autobusów oraz 489 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 720 mandatów karnych. Ujawniono 117 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów, zatrzymano 111 dowodów rejestracyjnych. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego – ujawniono 17 prowadzących pojazd po alkoholu.                                      

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów – czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

Ponadto w przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

żródło KWP Kraków

 

Zobacz również