Sposób na to, jak zarobić pieniądze

Sposób na to, jak zarobić pieniądze

Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku. Mieszkańcy regionów wypoczynkowych, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.

Osoby takie, bowiem w ramach tzw. „najmu prywatnego”, mogą uzyskiwać dochody, które najkorzystniej jest opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%.

W okresie letnich wakacji Urzędy Kontroli Skarbowej w tym Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzić będą działania informacyjno – edukacyjne mające na celu wskazanie podatnikom i osobom korzystających z usług turystycznych na korzyści z legalnego prowadzenia działalności oraz rzetelnego ewidencjonowania sprzedaży.

Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu. – mówią pracownicy US. W innym przypadku dochody takie muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, iż osoby uzyskujące w ciągu roku przychody z „najmu prywatnego” winny złożyć takie oświadczenie w terminie do 20 – go, następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego przychodu, w ocenie specjalistów, jest decyzją właściwą i rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć ewentualnych sankcji karno – skarbowych oraz zainteresowania „życzliwych” sąsiadów.Jednocześnie informujemy, iż w okresie wakacyjnym kontrola skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowość odprowadzania podatków przez osoby wynajmujące pokoje i nieprowadzące działalności gospodarczej.

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych wywieszane będą plakaty i wręczane ulotki zarówno podatnikom jak i turystom korzystającym z wypoczynku.

fot./żródło UG Laskowa/US/powiat Limanowa

Zobacz również