"XXII Święto Dzieci Gór" z limanowskim akcentem

"XXII Święto Dzieci Gór" z limanowskim akcentem

W najbliższą niedzielę 20 lipca rozpoczyna się XXII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Festiwal potrwa do kolejnej niedzieli, 27 lipca. Koncert inauguracyjny na sądeckim rynku – niedziela 20 lipca, godz. 20.

Wcześniej ulicami Nowego Sącza przejdzie barwny korowód. Na scenie przed ratuszem wystąpią młodzi artyści z całego świata. Jak co roku otrzymają też symboliczne klucze do miasta. Codziennie przez cały tydzień od godz. 11 w Rynku odbywać się będę przedpołudniowe prezentacje, a główny koncert w hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozpoczynać się będzie o godz. 19. Gospodarzami tegorocznej edycji ŚDzG są Sądeczoki z Pałacu Młodzieży. W zobaczymy sześć zespołów polskich i tyle samo zagranicznych z Chorwacji, Grecji, Gruzji, Węgier, Martyniki i Austrii.

Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie – podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami tego wydarzenia są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne, reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów.

W imprezie weźmie udział ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Festiwal ma unikalną formułę: sześć zespołów zagranicznych tworzy wraz z sześcioma polskimi tzw. pary kamrackie. Przez cały festiwal dzieci razem mieszkają, występują (nie tylko w Nowym Sączu, ale też w kilku innych miejscowościach: Bardejów na Słowacji, Muszyna, Limanowa, Biecz, Gródek nad Dunajcem), bawią się, zwiedzają. Znajdują dzięki temu pomiędzy sobą nić porozumienia. Kształtuje się tolerancja i akceptacja dla odmienności kulturowych, religijnych, obyczajowych, likwidują się uprzedzenia i podziały. Każda para ma swój „dzień narodowy”, podczas którego jest gwiazdą koncertów, a zespoły prezentują zwyczaje, tradycje, rękodzieło oraz kuchnie swoich regionów. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych Święta Gór – przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające sądecki festiwal spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.
Organizatorem festiwalu jest MCK SOKÓŁ.

fot./żródło województwo małopolskie

Zobacz również