133 tysiące złotych od Caritasu pomocy dla powodzian

133 tysiące złotych od Caritasu pomocy dla powodzian

88 500 tysiąca złotych Caritasu Archidiecezji Krakowskiej oraz 45 tysięcy złotych Caritasu Diecezji Tarnowskiej – to pomoc dla powodzian, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic z ubiegłego tygodnia.

88 500 zł trafiło wczoraj do poszkodowanych przez ubiegłotygodniową nawałnicę mieszkańców Kasinki Małej. Wsparcia finansowego powodzianom udzielił Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Pieniądze w terenie przekazała poszkodowanym osobiście Pani Teresa Zyznawska Zastępca Dyrektora krakowskiego CARITAS.

Należy tutaj podkreślić, że są to pieniądze wolne od podatku  – informuje ks. Konrad Kozioł, wikariusz z Kasinki Małej. Najbardziej poszkodowani przez wodę parafianie, którzy otrzymali tę pomoc, sami zadecydują jakie mają najpilniejsze potrzeby i na co przeznaczą te środki finansowe. Nie będą się też z nich musieli rozliczać, ani przedstawiać żadnych faktur na pokrycie otrzymanych kwot.

Dziękujemy J.E. ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz ks. Bogdanowi Korduli, Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Krakowskiej za wielkie wsparcie, jakiego w ostatnich dniach udzielili naszym mieszkańcom – słowa wdzięczności za okazaną pomoc kieruje Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana Dolna. W imieniu całego samorządu Gminy Mszana Dolna przekazuję słowa wielkiego uznania za szybką i celową pomoc rzeczową i finansową. 

 Także pomocy udzielił Caritas Diecezji Tarnowskiej

 Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazała środki czystości służące do dezynfekcji domów – mówi ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

– To co przeżywaliśmy na granicach naszej diecezji, w powiecie limanowskim, to też nas dotknęło. Dlatego, dzięki jak zawsze ogromnej życzliwości prezesa Gold Dropu, mogliśmy pospieszyć z pomocą sąsiedniej archidiecezji krakowskiej. Udało nam się przekazać tam cały tir środków czystości. Ufamy, że te środki pomogą ludziom przede wszystkim doprowadzić do porządku ich domy, aby potem móc dalej odbudowywać straty – dodaje.

Wartość całego TIR-a środków czystości to około 45 tys. złotych.

fot./żródło UG Mszana Dolna, archiodieczja krakowska, diecezja tarnowska

Zobacz również