30 sierpnia upływa termin przyjmowania wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł I

30 sierpnia upływa termin przyjmowania wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Do 30 sierpnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł I (Obszary: A-D). Wnioski można składać do dnia  30 sierpnia br.

Natomiast w ramach Modułu II programu obejmującego koszty nauki na poziomie wyższym wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września br.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku można uzyskać dzwoniąc pod numer (18) 33 37 912 oraz zaglądając na poszczególne zakładki strony internetowej tut. Centrum tj. www.pcpr-limanowa.pl.

Warto zapoznać się z wiodącą dokumentacją dot. realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępną pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd. Na stronie Funduszu zamieszczono aktualne informacje dotyczące realizacji programu.

Więcej informacji na stronie http://www.pcpr-limanowa.pl/aktualnosci,141.html 

fot./żródło powiat Limanowa

Zobacz również