Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, możesz otrzymać bezpłatną pomoc. Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych jest pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze majątkowym.

Pamiętaj! Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz otrzymać bezpłatną pomoc prawną. W całej Polsce działają podmioty, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. Podstawowymi formami pomocy jest pomoc prawna, psychologiczna oraz wsparcie finansowe.

http://pokrzywdzeni.gov.pl/informator-pokrzywdzonego/informator-dla-pokrzywdzonego—czesc-dla-pokrzywdzonych/pokrzywdzony–kto-to-taki/czy-jestem-pokrzywdzonym/

fot./żródło policja.pl

Zobacz również