Bezrobocie spadło…o 7 osób

Bezrobocie spadło…o 7 osób

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej na koniec lipca 2014 r., w porównaniu do czerwca tego roku nieznacznie spadła (o 7 osób) i wyniosła 9102 osób.

W lipcu 2014 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach ofert 175 wolnych miejsca pracy i aktywizacji zawodowej (o 32 więcej niż przed miesiącem). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego na koniec czerwca 2014r. spadła o 0,6% i wyniosła 16,6%.

żródło PUP Limanowa

Zobacz również