Informacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych po nawałnicach

Informacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych po nawałnicach

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie udzielił informacji na temat występujących i prognozowanych zagrożeń, związanych z przechodzącymi przez nasz region ulewami i nawałnicami.

Rzeka Krzyworzeka m. Winiary, gm. Gdów, m. Stadniki, Skrzynka, gm. Dobczyce, m. Czasław, gm. Raciechowice, m. Poznachowice Dolne, Wiśniowa, gm. Wiśniowa – lokalne podtopienia, znaczne pogłębienie szkód z 25.07.2014r.

Potok Kobielnik m. Kobielnik, Wiśniowa, gm. Wiśniowa – wyrwy w skarpach, erozja denna, zagrożone budynki, mosty i droga powiatowa, pogłębienie szkód z 25.07.2014r.

Potok Lipnik m. Poznachowice Dolne, Glichów, Lipnik, gm. Wiśniowa  – uszkodzenie skarp, erozja denna, przetamowania z drzew, zagrożony most w drodze powiatowej (m. Lipnik), pogłębienie szkód z 25.07.2014r.

Potok Gołyszanka m. Gołyszyn, gm. Skała – przetamowania w korycie, poprzewracane drzewa, zatory, podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych

Rzeka Stradomka m. Żerosławice, Dąbie, Krzesławice, gm. Raciechowice – lokalne podtopienia gruntów rolnych, budynków mieszkalnych, pogłębienie szkód z maja 2014r.

Na terenie Gminy Wiśniowa ogłoszony alarm przeciwpowodziowy – informacja z UG Wiśniowa

Podtopienia terenów przyległych do potoków:

powiat nowosądecki:

1. Potok Dąbrówka miasto Nowy Sącz
2. Potok Polnianka i Wyskitnianka m. Stróże, gm Grybów
3. Potok Żeglarka m. Nowy Sącz

powiat limanowski:

1. Potok Stradomka m. Szczyrzyc, gm. Jodłownik
2. Potok Stradomka m. Skrzydlna, gm. Dobra
3. Potok Od Hanuli m. Skrzydlna, gm. Dobra
4. Potok Czarny m. Skrzydlna, gm. Dobra
5. Potok Stróża m. Stróża, gm. Dobra

Na pozostałych obszarach nie odnotowano bezpośredniego zagrożenia powodziowego spowodowanego ostatnimi opadami deszczu.

W chwili obecnej trwają jeszcze wizje w terenie oraz wstępne szacowanie powstałych strat.

Informacja z godzin południowych.

fot./żródło wojewodztwo małopoloskie

Zobacz również