Oferta inwestycyjna powiatów dla przesiębiorstw

Oferta inwestycyjna powiatów dla przesiębiorstw

Powiaty przygotowały najnowszą ofertę inwestycyjną dla przedsiębiorców.

W charakterystykach powiatowych można znaleźć m.in. informacje na temat ludności zamieszkującej dany obszar województwa, jego walorów turystycznych, profilu gospodarczego powiatu, rynku pracy i zatrudnienia, wynagrodzeń, struktury bezrobotnych w powiecie, planowanych inwestycji gminnych, powiatowych i wojewódzkich, typów szkół i wykształcenia mieszkańców, infrastruktury drogowej czy instytucji wspierających biznes. 

Bogaty i atrakcyjny zbiór ofert pozwoli każdemu znaleźć interesujące dane. Ponadto ideą charakterystyk powiatowych jest ich coroczna aktualizacja. Dlatego prezentowane informacje są cały czas obowiązujące. Niektóre powiaty zamieściły dodatkowe tabele, które jeszcze precyzyjniej pokazują sytuację na ich obszarze.

Oferty inwestycyjne prezentowane są na ogólnodostępnej stronie internetowej www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl. Zostały w całości przygotowane przez pracowników starostw i powiatowych urzędów pracy, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. W latach ubiegłych opiekował się nimi zakończony już projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”, znany także jako „Inwestor”. Obecnie współpracę z powiatami i zamieszczanie opracowań w serwisie koordynuje Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Więcej informacji na  www.zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl

fot./żródło WUP Kraków

Zobacz również