Ponad 600 tysięcy złotych dla limanowskich gmin i miast w projekcie "Pierwszy dzwonek"

Ponad 600 tysięcy złotych dla limanowskich gmin i miast w projekcie "Pierwszy dzwonek"

Gminy i miasta powiatu limanowskiego otrzymały łącznie 621 100 zł w projekcie "Pierwszy dzwonek". Celem projektu jest wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ poprzez sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych. W sumie programem objętych zostanie 4140 uczniów.

Pomoc w ramach projektu zostaje udzielona poprzez przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego dla gmin na podstawie uchwały Sejmiku WM. Następnie gmina przekazuje te środki bezpośrednio rodzinom wielodzietnym. Ze wsparcia skorzystają rodziny wielodzietne 4+ zamieszkujące województwo małopolskie, w których co najmniej jedno dziecko uczy się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

– Samorząd Województwa Małopolskiego traktuje małopolskie rodziny, w tym rodziny wielodzietne, jako istotnego adresata prowadzonej w regionie polityki społecznej – mówił marszałek Marek Sowa. – Małopolska należy do czołówki województw w kraju pod względem odsetka rodzin wielodzietnych 4+ wśród ogółu rodzin z dziećmi – dodał marszałek.

Wnioski o przyznanie dotacji w ramach projektu złożyły wszystkie 182 gminy z województwa małopolskiego. Łączna liczba dzieci z rodzin wielodzietnych ustalona na podstawie wniosków przesłanych z gmin wynosi ponad 36 tys. osób co oznacza, że łączna wartość wsparcia wyniesie prawie 5,5 mln zł (wartość wsparcia na osobę wynosi 150 zł), liczba rodzin w województwie małopolskim, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie – ponad 11 tysięcy.

Poniżej podział środków na gminy:

Dobra

 41 550 zł.

Jodłownik

 35 400 zł.

Kamienica

 49 350 zł.

Laskowa

 57 150 zł.

Limanowa Gmina

107 400 zł.

Limanowa Miasto

 29 100 zł.

Łukowica

 69 450 zł.

Mszana Dolna Gmina

 69 300 zł.

Mszana Dolna Miasto

 15 750 zł.

Niedźwiedź

 45 150 zł.

Słopnice

 72 300 zł.

Tymbark

 29 100 zł.

fot./żródło Województwo Małopolskie, powiat Limanowa

Zobacz również