PUP w Limanowej przeznaczy 788 tysięcy złotych na roboty publiczne

PUP w Limanowej przeznaczy 788 tysięcy złotych na roboty publiczne

Bezrobotni pomagają w usuwaniu skutków tegorocznych nawałnic. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał w 2014 roku łącznie 778 tysięcy złotych na zorganizowanie robót publicznych dla ponad 100 osób bezrobotnych.

Z informacji przekazanej przez dyrektora PUP w Limanowej Marka Młynarczyka wynika, że Powiat Limanowski na aktywizację osób bezrobotnych w 2014 roku pozyskał już ponad 18 mln złotych, w tym w ramach realizacji przez PUP sześciu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ponad 11 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał w 2014 roku łącznie 778 tysięcy złotych na zorganizowanie robót publicznych dla ponad 100 osób bezrobotnych, w tym:

  • 353 tys. zł w ramach „Programu robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia” oraz w ramach środków Funduszu Pracy z tzw. podziału wg algorytmu. Do wykonywania tych prac zostanie łącznie skierowanych ok. 50 osób bezrobotnych,
  • 425 tys. zł w ramach „Programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe”. W czerwcu pozyskano 250 tys. zł na realizację robót publicznych przez 29 bezrobotnych. Prace są wykonywane od lipca na terenie 10 gmin naszego powiatu i będą trwać do końca listopada. W lipcu pozyskano dodatkowo 175 tys. zł na realizację robót publicznych przez 23 osoby bezrobotne na terenie gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku lipcowych intensywnych opadów deszczu (Mszana Dolna, Jodłownik, Dobra).

– W chwili obecnej PUP w Limanowej ubiega się również o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie ponad 1 mln 300 tys. zł. – mówi dyrektor PUP Marek Młynarczyk.

– Pieniądze te zostaną przeznaczone na aktywizacje osób bezrobotnych w ramach jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy oraz staże dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. bezrobotnych: do 30 roku życia, długotrwale, powyżej 50 roku życia, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadających, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, niepełnosprawnych – dodaje Marek Młynarczyk.

fot./żródło PUP Limanowa

Zobacz również